משפחת בי''ס ''בגין'' מוקירה את זכרה של
מנהלת ומייסדת ביה''ס
ורדה קרן ז''ל

זכרה יהא חקוק על ליבנו לעד.
ההנהלה, הצוות הפדגוגי, צוות העובדים, ההורים והתלמידים.
_____________________________________

כניסה למערכת